Sukladno Pravilima Zagrebačke burze, CIAK Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 28. travnja 2021. održana sjednica Uprave Društva na kojoj su razmatrani i usvojeni revidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji Društva za 2020., kao i nerevidirani rezultati poslovanja za prvo tromjesečje 2021. godine. Predmetna izvješća proslijeđena su Nadzornom odboru na usvajanje te će se objaviti u propisanim rokovima sukladno relevantnim zakonskim propisima.