Nadzorni odbor CIAK Grupe d.d. će dana 29. travnja 2021. održati sjednicu na kojoj će razmatrati revidirane rezultate poslovanja za 2020. godinu te nerevidirane rezultate poslovanja za prvo tromjesečje 2021. godine.