Specijalist saldakonti kupaca i dobavljača (m/ž)

 • Zagreb

 • Rok prijave: 20.01.2021.

CIAK Grupa sa preko 1.000 zaposlenih jedna je od vodećih kompanija u regiji te pionir ekološki osviještenog gospodarenja otpadom.
Sa preko 100 prodajnih mjesta u Hrvatskoj vodeći smo distributer autodijelova i dodatne opreme. Kao lider na tržištu akumulatora ,motornih ulja i guma za osobna i teretna vozila te strojeve, više od 25 godina pokrećemo automobile, brodove, motore i kamione u Hrvatskoj.

Četiri centra za gospodarenje opasnim otpadom u Hrvatskoj uspješno posluju po najvišim europskim standardima i međunarodnim certifikatima.

C.I.A.K. gospodari sa preko 30.000 tona opasnog i neopasnog otpada godišnje te ima iskustva u gospodarenju svim vrstama i kategorijama otpada. Naša najbolja referenca je preko 2000 gospodarskih subjekta kojima svakodnevno preuzimamo, prevozimo, obrađujemo i zbrinjavamo opasni/neopasni otpad.

Radi širenja poslovanja i većeg opsega posla, raspisujemo natječaj za radno mjesto Specijalist saldakonti kupaca i dobavljača:

 • Planiranje I provođenje računovodstvenih aktivnosti vezanih uz analitičku evidenciju kupaca, izdavanje računa za robu i usluge
 • Planiranje I obrada podataka i provođenje knjiženja vrijednosnog usklađenja sumnjivih I spornih potraživanja te knjiženje otpisa potraživanja nakon zaprimljene odluke poslovanja
 • Planiranje I Provođenje usklađivanja s kupcima te usklađivanja u svrhu konsolidacije
 • Izdavanje knjižnih odobrenja/terećenja, prijepisa računa i storna računa.
 •  Izdavanje obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja
 • Obrada zaprimljenih reklamacija na izdane račune, opomene i zatezne kamate
 • Provođenje računovodstvenih aktivnosti vezanih uz analitičku evidenciju dobavljača te uz obradu ulaznih računa.
 • Provođenje usklađivanja s dobavljačima te interkompanijsko usklađivanje
 • Planiranje I obrada danih predujmova i knjiženje vrijednosnog usklađenja.
 • Obrada opomena i zateznih kamata dobavljača.
 • Izdavanje potvrda dobavljačima o provedenom ispravku pretporeza.
 • Zaprimanje, evidentiranje, skeniranje i odlaganje ulaznih računa te kontrola ispravnosti i knjiženje ulaznih računa.
 • I ostali zadaci u skladu s naravi i vrstom rada po nalogu neposredno nadređenog

– VSS, VŠS, SSS ekonomskog smjera
– visoka razina odgovornosti, motiviranosti i sistematičnosti u radu
– MS Office paket – napredno znanje
– Engleski jezik –osnovno znanje
– Vozačka dozvola B kategorije
– komunikativnost

prednost iskustvo rada u programu diglas.

– nudimo posao u radno-pozitivnoj atmosferi sa mogućnošću dokazivanja i napredovanja unutar odjela
– rad u dinamičnom, poticajnom i ugodnom okruženju u punom radnom vremenu
– mogućnost usavršavanja vlastitih vještina radom u tvrtci koja je lider na tržištu
– mogućnost usavršavanje vlastitih vještina u dnevnoj komunikaciji s kolegama, kupcima I dobavljačima

Vrsta zaposlenja:

Rad na neodređeno uz obvezan probni rok