Glavna skupština društva CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima (“Izdavatelj”) je dana 31. srpnja 2020. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se izdanjem najviše 7.218.825 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Javna ponuda provest će se u dva kruga te će Izdavatelj objaviti javne pozive na upis novih dionica za svaki krug.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je Prospekt izdanja i uvrštenja dana 8. listopada 2020. godine temeljem Rješenja, klasa: UP/I 976-02/20-01/06, ur. broj: 326-01-60-62-20-13.

Izdavatelj izjavljuje kako se odobrenje Prospekta izdanja i uvrštenja ne bi trebalo smatrati odobrenjem dionica ponuđenih za upis u sklopu javne ponude.

Izdavatelj će, uz uvjet uspješnosti ponude novih dionica, za nove i svih 13.406.390 postojećih dionica zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Prije donošenja investicijske odluke o upisu novih dionica, Izdavatelj poziva sve zainteresirane ulagatelje da pročitaju i upoznaju se s Prospektom izdanja i uvrštenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na čimbenike rizika navedenih u Prospektu izdanja i uvrštenja, a koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja te da na temelju toga donesu odluku o eventualnom upisu novih dionica.

Javni poziv
CIAK Grupa
prvi krug

Obavijest o
pravilima alokacije
prvi krug

Obrazac punomoći
CIAK Grupa
prvi krug

Upisnica
Nove dionice kvalificirani ulagatelji

Objavljeno
rješenje

Prospekt CIAK Grupa
javna objava

Za sve dodatne informacije vezane uz javnu ponudu novih dionica zainteresirani ulagatelji mogu kontaktirati Agenta izdanja:

Privredna banka Zagreb d.d.,
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb,
tel. (01) 6360 765/ 702; 64 476/477,
faks (01) 6360 743,
e-mail: capital.markets@pbz.hr

radnim danom u vremenu od 8:30 do 16:30 sati.

* Ovaj oglas sastavljen je sukladno odredbama članka 22. Uredbe (EU) 2017/1129 i člancima 13. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/979.