Gospodarenje otpadom

Održivost je osnova svega što radimo te kontinuirano ulažemo u odgovorno upravljanje okolišem.

C.I.A.K. d.o.o. još od 1994. godine prati Vas kao vodeći distributer, sakupljač i reciklažer akumulatora i baterija u regiji te društveno i ekološki odgovoran partner Vašeg zelenog i zdravog okoliša.

Dosljednom provedbom strateških i planskih dokumenata gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima Republike Hrvatske te organizacijom sustava gospodarenja otpadnim akumulatorima i baterijama u skladu sa zakonskim propisima ostvarili smo sustav prikupljanja i obrade otpadnih akumulatora i baterija visoke učinkovitosti (95, 3% akumulatora U RH oporabi C.I.A.K.).

Svojim djelovanjem osiguravamo ciljeve zadane zakonskim propisima te ponosno nosimo titulu promotora održivog kružnog gospodarstva, kao primjer kako je moguće uskladiti ekološke , ekonomske i razvojne ciljeve na nivou tvrtke ali i Republike Hrvatske.

CIAK EcoCycle – baterije i akumulatori

CIAK EcoCycle primjer je kružne ekonomije i pokazuje kako je moguće uskladiti ekološke ,ekonomske i razvojne ciljeve na nivou tvrtki a i Republike Hrvatske. U našem Centru za oporabu akumulatora i baterija u Zaboku obrađuje se 95% olovno kiselih baterija u Hrvatskoj. Ponosimo se razvojem jedinog zatvorenog sustava za recikliranje akumulatora i baterija.

Održivost je osnova svega što radimo te kontinuirano ulažemo u odgovorno upravljanje okolišem. Uz postrojenja, u kojima koristimo vrhunsku tehnologiju i najsuvremenije načine proizvodnje, naši postupci recikliranja u skladu su sa mjerilima u industriji i zaštiti okoliša. Dobivene proizvode plasiramo na hrvatsko tržište te tako pomažemo svojim klijentima u očuvanju prirodnih resursa, smanjenju onečišćenja i potrošnje energije.

Gospodarenje otpadom

C.I.A.K. d.o.o. gospodari sa preko 30.000 tona opasnog i neopasnog otpada godišnje te ima iskustva u gospodarenju SVIM vrstama i kategorijama otpada.

Posebno ističemo kako tvrtka C.I.A.K. d.o.o. posjeduje prostore, opremu i ljude za gospodarenje preko 70.000 tona godišnje otpada. Za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom posjedujemo sve potrebne dozvole izdane od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te smo nosioci brojnih koncesija i međunarodnih licenci. Na svim lokacijama nalaze se i vozila, adekvatno opremljena za logističke procedure s opasnim i neopasnim otpadom. Osim infrastrukture i logistike, naša prednost su zaposlenici s dugogodišnjim radnim iskustvom u ovom sektoru – od manipulacije otpadom u skladištu, preko administrativnih poslova i komercijale do stručnjaka inženjera.

Surađujemo sa preko 2.000 gospodarskih subjekata u RH, a među našim zadovoljnim klijentima nalaze se Pliva, INA, Belupo, JANAF, Podravka, HEP, General Electrics, HAC, HS Produkt, Đuro Đaković, Končar, Hospira, Kvasac, Genera, Brodotrogir, Brodosplit.

Opasni otpad

C.I.A.K. gospodari sa preko 30.000 tona opasnog i neopasnog otpada godišnje.

Naša najbolja referenca je preko 2000 gospodarskih subjekta kojima svakodnevno preuzimamo, prevozimo, obrađujemo i zbrinjavamo opasni/neopasni otpad.

Neopasni otpad

U svakoj djelatnosti nastaje opasni i neopasni otpad. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Proizvođač/posjednik otpada mora svoj otpad predati osobi koja ima dozvolu za gospodarenje otpadom.

CIAK Laboratorij

Ispitujemo i čistimo stotine kilometara sustava odvodnje Hrvatskih Autocesta.

Stručno savjetovanje i zaštita okoliša

Zakonom o zaštiti okoliša definirana je obveza provedbe procjene utjecaja na okoliš.

Održivo gospodarenje otpadom, ispuštanje otpadnih voda, emisije oštečujućih tvari u zraku.

Sanacija onečišćenih
lokacija

Onečišćenja lokacija i industrijskih postrojenja predstavljaju potencijalnu opasnost za okoliš.

Postupci čišćenja i sanacije onečišćenih lokacija i/ili čišćenja različitih industrijskih postrojenja mogu biti izrazito zahtjevni postupci što ovisi o osobinama, koncentraciji, dostupnosti i mobilnosti onečišćenja, upotrebi zemljišta te raspoloživosti financijskih i tehničkih mogućnosti.

Čišćenje i održavanje industrijskih postrojenja

Čišćenje i održavanje sustava odvodnje voda, Čišćenje i održavanje industrijske opreme

Prema Zakonu o vodama, Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata, Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Uredbi opasnim tvarima u vodama potrebno je redovito čišćenje i održavanje sustava odvodnje na Vašim lokacijama.

Sanacija onečišćenih lokacija

Onečišćenja lokacija i industrijskih postrojenja predstavljaju potencijalnu opasnost za okoliš, povlače za sobom velike financijske troškove za koje je prema nadležnim tijelima odgovoran vlasnik i/ili budući investitor. Postupci čišćenja i sanacije onečišćenih lokacija i/ili čišćenja različitih industrijskih postrojenja mogu biti izrazito zahtjevni postupci što ovisi o osobinama, koncentraciji, dostupnosti i mobilnosti onečišćenja, upotrebi zemljišta te raspoloživosti financijskih i tehničkih mogućnosti. Obratite nam se s povjerenjem za savjet i provedbu aktivnosti koje nudi naš stručni tim.

Ponosni smo nositelj brojnih ovlaštenja, dozvola i međunarodnih certifikata za sve usluge koje nudimo.

DETALJNIJE INFORMACIJE POGLEDAJTE NA