Kontakt za investitore

Ukoliko ste zainteresirani, obratite se odjelu CIAK Grupe za odnose s investitorima te ćemo vam se u najkraćem mogućem roku povratno javiti.

Ključni događaji za 2021. godinu

2020. (IPO) Javna ponuda novih dionica društva CIAK Grupa d.d. – Oglas*

Glavna skupština društva CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima („Izdavatelj“) je dana 10. studenog 2020. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj. Povećanje temeljnog kapitala provest će se izdanjem najviše 7.218.825 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica na uređeno tržište dana 3. prosinca 2020. godine temeljem Rješenja, klasa: UP/I 976-02/20-01/10, ur. broj: 326-01-60-62-20-7 („Prospekt“).

Izdavatelj izjavljuje kako se odobrenje Prospekta ne bi trebalo smatrati odobrenjem dionica ponuđenih za upis u sklopu javne ponude.

Izdavatelj će, uz uvjet uspješnosti ponude novih dionica, za nove i svih 13.406.390 postojećih dionica zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Prije donošenja investicijske odluke o upisu novih dionica, Izdavatelj poziva sve zainteresirane ulagatelje da pročitaju i upoznaju se s Prospektom, uključujući, ali ne ograničavajući se na čimbenike rizika navedenih u Prospektu, a koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja te da na temelju toga donesu odluku o eventualnom upisu novih dionica.

Javni poziv
CIAK Grupa

Obavijest o
pravilima alokacije

Obrazac punomoći
CIAK Grupa

Prospekt
CIAK Grupa

Upisnica CIAK Grupa kvalificirani ulagatelji

Upisnica CIAK Grupa mali ulagatelji

Objava o
rezultatima upisa

Za sve dodatne informacije vezane uz javnu ponudu novih dionica zainteresirani ulagatelji mogu kontaktirati Agenta izdanja:

Privredna banka Zagreb d.d.,
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb,
tel. (01) 6360 765/ 702; 64 476/477,
faks (01) 6360 743,
e-mail: capital.markets@pbz.hr

radnim danom u vremenu od 8:30 do 16:30 sati.

* Ovaj oglas sastavljen je sukladno odredbama članka 22. Uredbe (EU) 2017/1129 i člancima 13. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/979.

Objavljeni dokumenti

Odluka Glavne Skupštine
CIAK Grupa d.d.,
10.11.2020.

CIAK Grupa
Konsolidirano revidirano
izvješće 2017-2019

CIAK Grupa
Konsolidirano nerevidirano
izvješće H1 2020

CIAK Grupa
Statut,
31.07.2020.

Postanite i Vi dio CIAK Grupe!

PROMET U 2023. VIŠE OD

0
EUR

PREKO

0
ARTIKALA

SURADNJA SA

0
PROIZVOĐAČA

PREKO

0
DJELATNIKA